Drodzy Rodzice !

Zachęcamy Państwa do zapoznania sie z materiałam dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci zamieszczonymi na stronie;  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/      

Instytucje, które mogą pomóc w trudnej sytuacji:

 

 1. Stowarzyszenie "Siemacha"

Kraków   31–146
ul. Długa 42

tel.(12) 632 11 88
www.siemacha.org.pl

Misją Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży oraz wspieranie ich rozwoju. Prowadzi placówki dzienne, całodobowe i różne formy wsparcia.

 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Kraków     31-138
ul. Lenartowicza 14
tel. (12) 633-72-47
www.tpd.pl

Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie dzieci i młodzieży żyjących w trudnych warunkach oraz niesie pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kraków  30-001    
ul. Radziwiłłowska 8b
tel.(12) 421-92-82
www.oik.krakow.pl

Realizuje szeroki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnień, udziela pomocy psychologicznej dla ofiar.

 1. Poradnia Miłosierdzia
  przy Sanktuarium w Łagiewnikach

Kraków-Łagiewniki 30-420
ul. Siostry Faustyny 3
www.katolicka.alleluja.pl

Służy pomocą młodzieży i rodzinie, poprawą relacji między nimi.
Przyjmują psycholog, lekarz psychiatra, duchowni.

 1. NZOZ „DOBREJ NADZIEI”

Kraków 31-135
 ul. Batorego 5
tel. 012 633-35-31

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych /alkohol, leki, hazard, narkotyki/.

 1. Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

Kraków     30 – 552
ul. Wielicka 73
tel. (12) 425-57-47
www.kctu.pl

Psychoterapia dla uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych.

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 im. J.Korczaka

Kraków  31-977
os. Szkolne 27
tel. (12) 644-18-85
www.szkolnictwo.pl

Świadczone są usługi psychologiczne w zakresie terapii i profilaktyki problemów oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia zawodowego.

 1. Niebieska Linia

0-801-120-002
(numer dla mieszkańców Krakowa)

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

 1. Pomarańczowa Linia

0-801-140-068

Ogólnopolska linia telefoniczna dla rodziców, których dzieci piją alkohol, zażywają środki psychoaktywne.

 1. Linia Nieobojętnych

0-801-188-288  Informacyjno-interwencyjna, jeśli jesteś świadkiem sprzedaży alkoholu nieletnim

 1. Salezjański Ruch troski o Młodzież „SALTROM”

Kraków 30-305             
ul. Różana 5

tel.(12) 269 30 00
www.saltrom.krakow.pl

Ośrodek działa w oparciu o katolicki system wartości. Wolontariusze współtworzą środowisko sprzyjające rozwojowi dzieci i ich rodzin.

 1. Poradnia Terapii Uzależnień „Monar”

Kraków  31 – 063
ul. św. Katarzyny 3
tel. (12) 430-61-35
www.poradnia.krakow.pl

Leczy uzależnionych od narkotyków

 1. Telefon zaufania dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin

tel. (12) 411-60-44  Całodobowa interwencja

 

Placówki organizaujące zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

publiczne-placówki-organzujace-zajecia-Wczesnego-Wspomagania-Rozwoju-Dziecka