„Wychowanie przez działanie”

Jesteśmy po to, aby wprowadzić dziecko w otaczające go środowisko bliższe i dalsze oraz pomóc mu się w nim odnaleźć.

Wspomagamy i ukierunkowujemy indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi – w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Inspirujemy rozwój aktywności twórczej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych metod pracy.

KONCEPCJA-PRACY-PRZEDSZKOLA