Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3, 4 lata)

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Prace porządkowo – gospodarcze.

8:00 – 8:30

Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne.

8:30 – 8:45

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

8:45 – 9:00

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:00 – 9:30

Śniadanie.

9:30 – 11:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:30 – 12:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12.30

Obiad.

12:30 – 14:00

Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.

14:00 – 14:30

Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek.

15.00 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.