Numer konta Przedszkola

Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie

ul. J. Stępnia 1

30-898 Kraków

w tytule wpłaty za przedszkole proszę wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz numer PESEL

34 1020 2892 0000 5302 0589 9721

Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola Nr 135 im. Księcia Kraka

ul. J. Stępnia 1

30-898 Kraków

39 1240 1444 1111 0010 0839 8775