Z jakiej oferty edukacyjnej mogli korzystać w ostatnim roku mieszkańcy Krakowa? Jak poszło krakowskim uczniom na egzaminach końcowych? Jak zmieniało się oblicze szkół i placówek w naszym mieście? W jaki sposób była finansowana krakowska oświata? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w sprawozdaniu „Oświata krakowska w roku szkolnym 2018/2019” przygotowanym przez Wydział Edukacji UMK. W przystępny sposób przedstawiamy w nim różne zagadnienia związane z krakowską edukacją w minionym roku szkolnym.

– W roku szkolnym 2018/2019 Miasto Kraków prowadziło 426 przedszkoli, szkół i placówek, do których uczęszczało 95 199 dzieci, młodzieży i dorosłych – to więcej niż mieszkańców najbardziej zaludnionej krakowskiej dzielnicy. Biorąc pod uwagę zarówno skalę, jak i złożoność zagadnień związanych z krakowską oświatą, przygotowaliśmy sprawozdanie, które w przystępny sposób prezentuje różne aspekty edukacji w naszym mieście. Wszystkie tematy zostały przez nas przedstawione w taki sposób, aby były jak najbardziej czytelne dla mieszkańców i wszystkich osób zainteresowanych krakowską oświatą. Zapraszam do lektury – mówi Ewa Całus, Dyrektorka Wydziału Edukacji UMK.

Materiał został przedstawiony w blokach tematycznych dotyczących rodziców i uczniów, dyrektorów i nauczycieli, a także kwestii związanych z siecią szkół, finansami czy infrastrukturą.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/sprawozdanie