1. Czy w przedszkolu jest miło? (dwa tygodnie)

Dziecko: poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby; zna swój znaczek w szatni i łazience; reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe; poznaje imiona dzieci w grupie; uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe; stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe; w skupieniu słucha utworów literackich; grupuje przedmioty i układa szeregi; dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.

 

2. Co na Ziemi jest piękne, ciekawe i tajemnicze?

Dziecko: poznaje różne środowiska przyrodnicze; uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania; poznaje i nazywa różne rodzaje budowli i określa ich przeznaczenie; klasyfikuje i przelicza elementy; prowadzi obserwacje przyrodnicze; wie, że należy szanować przyrodę; ćwiczy samodzielność.

 

3. Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie?

Dziecko: rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa; poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami; segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie; poznaje pojęcia: wysokiniski; doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej; ćwiczy samodzielność; segreguje warzywa ze względu na kształt; gra w grę, przestrzegając zasad; poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia; uczy się właściwego zachowania przy stole.