OPOWIEŚCI ZŁOTEJ JESIENI: Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni. Uświadomienie konieczności ochrony przyrody. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych.

 

OWOCE I JARZYNKI KOLOROWE WITAMINKI: Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych. Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów. Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru. Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów.

 

JESIENNE SPACERY: Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody. Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych. Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy. Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką. Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych.

 

PIĘKNO JEST WSZĘDZIE: Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą. Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka. Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku .Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody.