Po ustaleniach z fotografem, spotkanie z Mikołajem odbędzie się 10 grudnia, w tym dniu także będą wykonywane zdjęcia dla Babci i Dziadka.