1. Gdzie jest gorąco i pachnąco?

Dziecko: Poznaje kuchnię i pracę kucharki. Nazywa naczynia i urządzenia kuchenne. Bada polisensorycznie produkty spożywcze i przyprawy kuchenne. Doskonali samodzielność. Wie, jak należy zachowywać się przy stole.

 

2. Zima – dobra czy zła?

Dziecko: Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie zimą. Poznaje sporty i zabawy zimowe. Obserwuje wybrane gatunki ptaków. Wie, jak pomagać ptakom przetrwać zimę.

 

3. Co lubię robić z babcią i dziadkiem?

Dziecko: Zna imiona członków rodziny. Wie, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi. Poznaje tradycyjne zabawy i rządzące nimi reguły. Prezentuje swoją wiedzę i umiejętności na forum grupy. Przygotowuje prezenty dla bliskich.

 

4. Kogo spotkam na balu?

Dziecko: Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich. Uczy się wiersza na pamięć. Utrwala znajomość kolorów. Wykonuje prace plastyczne, wykazując się inwencją twórczą. Doskonali umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat. Uczestniczy w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym.