1. Mokre czy suche?

Dziecko: Uczestniczy w zabawach badawczych i eksperymentach. Wypowiada się na dany temat, mówi pełnymi zdaniami. Współpracuje z grupą w czasie zajęć i zabaw. Zna właściwości wody i jej funkcje w życiu zwierząt i roślin. Rozpoznaje i nazywa pojazdy wodne.

 

2. Gdzie jest kraina czystości?

Dziecko: Dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny osobistej i czystości otoczenia. Rozumie pojęcie higiena i przedmioty higieny osobistej. Wie, jak dbać o zęby i że należy poddawać je leczeniu. Posługuje się określeniami długi, krótki. Stara się przewidywać skutki swojego zachowania.

 

3. Kto jest zdrowy jak ryba?

Dziecko: Poznaje wartości odżywcze wybranych napojów i produktów. Uczy się podstawowych zasad segregacji śmieci. Potrafi odpowiednio się zachować na spacerze i w miejscu publicznym. Stosuje zwroty grzecznościowe. Nabywa samodzielności w codziennych sytuacjach. Wie, jak dbać o zdrowie i że należy poddawać się leczeniu.

 

4. Próbujemy mierzyć.

Dziecko: Łączy przedmioty w grupy na podstawie cechy percepcyjnej: barwa, wielkość, kształt, potem cech funkcjonalnych. Porównuje masy wybranych przedmiotów. Stosuje określenia: cięższy/lżejszy od, ważący tyle samo. Porównuje swój wzrost do innych, używając określeń: wyższy/niższy od, takiej samej wysokości. Bierze udział w zawodach grupowych, uczy się „zdrowej” rywalizacji. Wykonuje pracę plastyczną „Kolorowa waga”. Poznaje piosenkę i taniec „Miś z laleczką”.