Szanowni Państwo ,

 

Kobiety kształtują nasze miasto, każdego dnia zmieniają rzeczywistość w najróżniejszych dziedzinach, rewolucjonizują naukę, wprowadzają innowacje w biznesie, inspirują niezwykłe kulturalne i artystyczne przedsięwzięcia, pracują i angażują się społecznie. Dlatego Miasto Kraków realizuje projekt #Krakowianki, w ramach którego planowane są liczne działania. Wśród nich warto wymienić opracowanie szlaku turystycznego poświęconego bohaterkom miasta czy też ustanowienie Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej dla wybitnych krakowianek – zgłoszenia kandydatek do otrzymania wspomnianej Nagrody trwają do 28 lutego. Serdecznie zachęcamy Państwo do przekazywania kandydatur wybitnych krakowianek zaangażowanych w działania edukacyjne do otrzymania Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej.

 

W ramach przedsięwzięcia planowane są także projekty na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet oraz wzmacniania kobiecego sportu. Warto dodać, że w projekt zaangażowane są liczne miejskie instytucje: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Muzeum Krakowa, Biblioteka Kraków czy Zarząd Zieleni Miejskiej.

Informujemy również, że celem koordynacji działań na rzecz rozwoju projektu #Krakowianki powołany został przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego zarządzeniem nr 1916/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku Zespół Zadaniowy pod roboczą nazwą „Kraków Kobiet". Zachęcamy do zapoznania z treścią dokumentu oraz zadaniami przywołanego Zespołu.

Zachęcamy również do odwiedzania strony www.krakowianki.krakow.pl, gdzie będą publikowane informacje na temat podejmowanych działań.

 

https://obywatelski.krakow.pl/aktualnosci/256876,2171,komunikat,nabor_do_nagrody_im__kazimiery_bujwidowej_.html?_ga=2.223086875.1467103316.1644831651-1899444262.1591780763

Plakat – Kazimiera Bujwidowa