I   Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

    Utrwalenie pojęcia „para”.

    Uświadomimy sobie relacje  pokrewieństwa i właściwe nazywanie      członków rodziny.

    Będziemy czerpać radość z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.

II     Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

    W marcu jak w garncu – będziemy obserwować  zmiany  zachodzące w     przyrodzie wczesną wiosną.

       Nauczymy się podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

       Coraz cieplej i cieplej-  przeprowadzimy zabawy badawcze i obserwacje zjawiska topienia się lodu.

       Rozwiniemy  mowę  i myślenie w trakcie zajęć, wzbogacimy wiedzę i słownictwo.

    III     Słychać śpiew wśród drzew i chmur to artystów ptasich chór          

       Systematycznie będziemy obserwować świat przyrody i dostrzegać bieżące  zmiany.

       Pogłębimy  wiedzę   z zakresu ornitologii.

            Poznamy kształty niektórych figur geometrycznych.

       Rozwiniemy zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

   IV     Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

       Rosnę ja i rośnie moje ubranie – dostrzeżemy zmiany  we własnej osobie.

       Nabywać będziemy umiejętność  budowania obszaru własnego „ja”.