1. Jak woda kapie, dzwoni i gra?

Dziecko: Obserwuje i opisuje, zna znaczenie symboli pogodowych. Dostrzega zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie wiosną. Klasyfikuje garderobę, dobierając odpowiednio do pogody. Wyróżnia części roślin i wie, jakich warunków potrzebują do wzrostu. Przelicza w zakresie 1-5 lub więcej.

 

2. Kogo spotkamy nad wodą?

Dziecko: Rozpoznaje wybrane środowiska wodne. Rozpoznaje zwierzęta wodne i charakterystyczne cechy ich wyglądu. Przelicza w zakresie 1-5 lub więcej. Naśladuje odgłosy przyrody, słucha muzyki i gra na instrumentach. Rozwija wyobraźnię, tworząc prace plastyczno-techniczne i konstrukcyjne.

 

3. Kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?

Dziecko Poznaje wybrane gatunki zwierząt gospodarskich. Naśladuje głosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt. Poznaje korzyści, jakie czerpie człowiek z hodowli zwierząt. Nazywa zwierzęta dorosłe i młode i potrafi połączyć je w pary. Zna wartości odżywcze produktów mlecznych i próbuje nowych smaków.

 

4. Poznajemy pracę krawcowej.

Dziecko: Poznaje pracę krawcowej. Poznaje czynności, jakie ona wykonuje oraz przybory, jakich potrzebuje do swojej pracy – nazywa je. Układa i opowiada historyjkę obrazkową „Ola u krawcowej”. Poznaje etapy powstawania ubrania. Projektuje wzory na materiale – rozwija sprawności manualne i inwencję twórczą. Dokonuje syntezy nazw przyborów krawieckich. Przelicza przedmioty w zakresie czterech. Segreguje przedmioty ze względu na ich zastosowanie. Sprząta miejsce pracy.

 

5. Jakie są kolory tęczy?

Dziecko: Zakłada uprawę kwiatów i potrafi ją pielęgnować.  Obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.  Odgrywa role w inscenizacji na podstawie utworu literackiego.  Współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczne i uczestnicząc we wspólnych zabawach. Przelicza elementy i nazywa kolory.