1/2. Kogo zmoczył wielkanocny zajączek? (dwa tygodnie)

Dziecko: Porządkuje i przygotowuje salę do świąt. Poznaje zwyczaje i tradycje wielkanocne. Dostrzega piękno w wytworach sztuki ludowej swojego regionu. Klasyfikuje i przelicza elementy. Zakłada uprawę i potrafi ją pielęgnować. Uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie wyciągać wnioski. Poznaje tradycje wielkanocne i uczestniczy w przygotowaniach do świąt.

 

 

3. Dlaczego powietrza nie widać?

Dziecko: Zdobywa podstawowe informacje o powietrzu. Wykonuje proste doświadczenia i uczestniczy w zabawach badawczych. Klasyfikuje przedmioty i określa ich położenie w przestrzeni. Poznaje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Obserwuje siłę wiatru i chmury na niebie. Opisuje swoje spostrzeżenia.

 

 

4. Do czego są skrzydła?

Dziecko: Poznaje wybrane gatunki ptaków i ich wiosenne zwyczaje. Prowadzi obserwacje ptaków w terenie. Klasyfikuje elementy, stosuje określenia mało, dużo. Poznaje wybrane pojazdy powietrzne. Określa kierunki i miejsca na kartce.