I. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą. Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru  długości. Wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości przy pomocy obranych miarek. Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom poznawanie rzeczywistości za pomocą zmysłów. Prześledzenie, które zmysły pomagają nam  zdobywać wiedzę o otaczającym świecie. Poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów, których używa przy wykonywaniu swojej pracy. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich, zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów.  Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.

II.  Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

Budzenie wśród dzieci zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi. Zwrócenie uwagi na to, co powinien zawierać wielkanocny koszyczek i jego symbolikę. Przyjrzenie się budowie jajka i zwrócenie uwagi na jego wartości odżywcze. Poznanie zapisu litery J, j na podstawie wyrazów: Jola, jajko. Poznanie obrazu graficznego liczby 10 podczas zabaw z wierszem „Dziesiąte kurczę” i sylwetami piskląt. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 10.Wykonanie świątecznej pracy plastycznej.

III. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt w koło

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych. Rozwijanie słownictwa przy nazywaniu zwierzęcych rodzin oraz wyszczególnianiu ich cech budowy. Uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi. Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów związanych z omawianym tematem. Odpowiedź na pytanie: „Co powstaje z mleka?” poprzez zdobywanie doświadczeń z przetwarzaniem mleka. Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia wpływu spożywanych produktów na zdrowie.

IV. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Zapoznawanie dzieci z zawodem lekarza oraz narzędziami niezbędnymi w jego pracy. Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia i  właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim. Poznanie najważniejszych układów naszego organizmu wpływających na jego prawidłowe funkcjonowanie.  Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych w oparciu o piramidę żywieniową. Przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie oraz higienę osobistą. Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych.