I Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Dzieci z całego świata – poznamy dzieci z innych stron świata.

Rozwiniemy zainteresowanie literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

Przyjaciele- będziemy próbować odpowiedzieć na pytania: Co to jest przyjaźń? Kim jest przyjaciel?

Wyzwolimy ekspresje i rozwiniemy sprawność ruchową przez zabawy i ćwiczenia organizowane.

II Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

W dzikiej dżungli – poznamy, jak wygląda dżungla, czym się różni od lasu, łąki, pola.

Ogród zoologiczny – przyswoimy pojęcie „ogród zoologiczny” oraz celowości jego tworzenia.

Stworzymy okazję do klasyfikowania zwierząt według wielkości i długości ciała.

III Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

W co się spakujemy? dowiemy się w co należy spakować rzeczy, wyruszając w podróż.

W góry, czy nad morze, a może nad jezioro rozwiniemy wiedzę o różnych typach krajobrazów.

Stworzymy sytuacje do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

Rozwiniemy sposób myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

IV Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Powtórzymy i utrwalimy zasady gwarantujące bezpieczeństwo w przedszkolu i na wakacjach.

Omówimy zasady obowiązujące w ogrodzie przedszkolnym. i zasad tam obowiązujących.

Rozszerzymy wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa podczas zabaw nad morzem, jeziorem czy górach.

Rozwiniemy umiejętności ruchowe, motoryczne przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.