1. O czym marzą dzieci?

Dziecko: Rozumie, czym są marzenia, i potrafi o nich opowiadać. Uczy się szanować innych i ich wybory. Zna swoje możliwości i umiejętności i potrafi je wykorzystać w codziennych czynnościach. Porównuje wysokość osób i przedmiotów, dostrzega zmiany w swoim wyglądzie związane z dorastaniem. Obdarza innych uwagą, potrafi ocenić ich zachowanie w kategoriach dobra i zła. Zgodnie współpracuje z innymi i dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu.

 

2. Kogo spotkała papuga?

Dziecko: Uczy się nazw dni tygodnia, planuje działania na bieżący tydzień. Poznaje cechy charakterystyczne pustyni i mieszkających tam zwierząt. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta sawanny. Poznaje mieszkańców Afryki, uczy się szacunku i tolerancji wobec osób o odmiennym wyglądzie. Porównuje długość kilku elementów, opisuje je, stopniując przymiotniki.

 

3. Gdzie latem zobaczę ziemię, ogień, wodę i powietrze?

Dziecko: Poznaje swoją okolicę i zbiera materiały z wycieczki. Rozpoznaje i nazywa zamiany w przyrodzie charakterystyczne dla lata. Uczestniczy w zabawach badawczych związanych z powietrzem. Wie, jak bezpiecznie spędzać czas w pełnym słońcu. Poznaje hymn i barwy narodowe. Rozpoznaje kontur mapy Polski. Uczy się odpowiednio zachowywać podczas zwiedzania instytucji kulturalnych.

 

4. Niech żyją wakacje!

Dziecko: Przypomni sobie zasady ruchu drogowego. Zapozna się niebezpieczeństwami wynikającymi z kontaktów z nieznanym psem oraz pozna postawy obronne. Pozna zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw, korzystania z kąpieli wodnych i słonecznych. Nauczy się piosenki „Leżąc na plaży”. Pokaże scenki pantomimiczne związane z bezpiecznymi zabawami. Zmierzy odległości w terenie: krokami, stopami, patykiem. Złoży kolegom wakacyjne życzenia.