GR I     Październik                                      

  1. Do czego potrzebne są koła?   Dziecko:

Doskonali umiejętności społeczno – emocjonalne. Manipuluje przedmiotami w kształcie figur geometrycznych bez konieczności ich nazywania. Rozpoznaje i nazywa przedmioty w kształcie koła. Odwzorowuje kształt koła. Uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące jego treści. Rozwija wyobraźnię i kreatywność podczas kompozycji na bazie koła. Rozpoznaje i nazywa kolory sygnalizatora świetlnego. Zna znaczenie sygnalizatora i pasów na przejściu dla pieszych. Zapamiętuje kolejność ustawionych w rzędzie elementów. Doskonali koncentrację i słuch.

 

  1. Jakie są kolory jesieni?  Dziecko:

Doskonali artykulację. Uwrażliwia się na różne elementy muzyki. Dostrzega naturalne piękno roślin i jesiennego krajobrazu. Obcuje z przyrodą, uczy się do niej szacunku. Naśladuje przyrodę w zabawie. Grupuje materiał przyrodniczy. Koncentruje uwagę na treści wiersza, zapamiętując istotne szczegóły. Doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania kolorów jesieni. Potrafi odróżnić drzewo iglaste od liściastego. Dostrzega i kontynuuje proste rymy. Doskonali sprawność manualną. Reaguje na sygnał umowny. Rozpoznaje dotykiem materiał przyrodniczy.

 

    III. Kogo spotykam w parku i w lesie? /2 tygodnie /  Dziecko:

Doskonali sprawność manualną. Wypowiada się na podany temat i rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla pór roku. Poznaje charakterystyczne elementy lasu. Obserwuje zmiany w kolorycie lasu w zależności od pór roku. Dostrzega podstawowe czynniki mające  wpływ na rozsiewani i wzrost roślin. Poznaje wygląd i nazwy wybranych grzybów jadalnych i trujących. Wie, że zakazane jest zbieranie i spożywanie  nieznanych roślin. Porządkuje elementy i  przelicza za pomocą liczebników głównych. Rozwija sprawność manualną. Poznaje wybrane zwierzęta żyjące w środowisku leśnym. Zna zasady zachowania, jakich należy przestrzegać w lesie. Śpiewa piosenkę w grupie i potrafi zilustrować ruchem jej treść. Zapamiętuje ciekawostki na temat wybranego zwierzęcia. Odgrywa role w zabawie naśladowczej. Próbuje wiązać supeł. Dobiera w pary takie same obrazki. Poznaje sposoby przygotowania zwierząt do zimy. Rozwija koncentrację uwagi podczas zabawy paluszkowej. Uczy się rozumienia i stosowania liczebników porządkowych. Doskonali orientację przestrzenną.  Potrafi dokonać oceny prawdziwości podanych stwierdzeń, odnosząc się do swojej wiedzy o zwierzętach leśnych. Potrafi wyrażać treść przez mowę ciała. Uważnie słucha i analizuje treść prostych zagadek. Doskonali sprawność ruchową. Rozpoznaje dotykiem pokarm wybranych zwierząt.