Szanowni Rodzice

W załączeniu prezentujemy winiki ankiet dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu.

Na stronę podsumowanie ankiety dla rodziców

Po przeprowadzonej analizie ankiet stwierdzamy, że w zdecydowanej większości Rodzice uznali przedszkole za bezpieczne.