Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień

I. W mojej rodzinie

Dziecko: rozwija sprawność ruchową w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych, rozwija motorykę małą podczas zadań manualnych i plastycznych, wzmacnia więzi uczuciowe w rodzinie, rozpoznaje i próbuje radzić sobie z przeżywaniem podstawowych emocji, kształtuje przynależność do swojej rodziny oraz grupy przedszkolnej, rozwija zainteresowanie życiem najbliższych członków rodziny, rozwija umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.


II. Kiedy w domu pachnie choinką

Dziecko: doskonali umiejętności samoobsługowe, jest wprowadzane w  nastrój oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, zapoznaje się z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia, rozwija mowę i myślenie, kształtuje umiejętność klasyfikowania ze względu na podaną cechę, uwrażliwia się na zmianę brzmienia instrumentów, kształtuje umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przegranej, kształtuje umiejętności społeczne: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

III. Robimy dla innych prezenty

Dziecko: wdraża się do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych, potrafi bezpiecznie i poprawnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, odczuwa radość ze wspólnej zabawy, buduje pozytywne relacje w grupie, kształtuje umiejętność dbania o porządek, rozwija naturalną kreatywność w różnych formach aktywności, rozwija umiejętności wokalne, rozwija pamięć słuchową, kształtuje umiejętności matematyczne.

IV. Boże Narodzenie

Dziecko:  rozwija naturalne czynności ruchowe, rozwija sprawność manualną, rozpoznaje i nazywa emocje bohaterów literackich, jest motywowane do brania czynnego udziału w zajęciach, odczuwa radosny nastrój spowodowany zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób, kształtuje umiejętności rozróżniania dobrego i złego zachowania, rozwija umiejętności dbania o porządek, kształtuje orientację w położeniu (przede mną, za mną) i kierunkach ruchu (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył), kształtuje pamięć odtwórczą, rozwija umiejętność odpowiadania na pytania, doskonali percepcję wzrokową.