DIAGNOZA GR. V CZERWIEC 2019 r.

 

 5 – latki

 

A

B

C

D

Rozwój fizyczny

73,7

18,8

7,5

0

Rozwój społeczny

20,5

68,1

9,7

1,7

Rozwój emocjonalny

21,4

67,9

14,4

3,7

Rozwój poznawczy

31,2

48,8

17,2

2,8

 

Skala do określania osiągnięć dziecka:

 

 A – badana umiejętność została ukształtowana; dziecko samodzielnie/starannie/dokładnie/precyzyjnie/sprawnie/bezbłędnie wykonuje określone wskaźnikiem czynności

B – badaną umiejętność należy doskonalić; dziecko samodzielnie wykonuje określone wskaźnikiem czynności, popełniając pojedyncze/nieznaczne/niewielkie/drobne błędy;

 C – badana umiejętność jest w fazie kształtowania, należy ją rozwijać; dziecko podejmuje próby samodzielnego wykonania zadania lub oczekuje wsparcia/wykonuje czynności nieprecyzyjnie/niedokładnie/niestarannie/popełnia błędy; 

D – badana umiejętność jeszcze nie występuje; dziecko nie podejmuje określonych wskaźnikiem czynności samodzielnie ani z pomocą nauczyciela lub wykonuje zadania niepoprawnie.